GS Nguyễn Đình Đức được mời tham gia Hội đồng Biên tập của tạp chí ISI có uy tín trên thế giới

GS Nguyễn Đình Đức – Trưởng Nhóm nghiên cứu, Trưởng PTN Vật liệu và Kết cấu tiên tiến, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông của Trường ĐH Công nghệ đã được mời tham gia Hội đồng biên tập của tạp chí ISI có uy tín trên thế giới:

Tạp chí : Alexandria Engineering Journal:

https://www.journals.elsevier.com/alexandri…/editorial-board

Như vậy, đến nay, GS Nguyễn Đình Đức là thành viên Ban biên tập của 6 tạp chí quốc tế ISI:

• The member of Editorial Advisory Board of Journal Cogent Engineering: (ISI Journal, NXB Taylor & Francis, UK).

• The member of Editor Board – Journal of Science: Advanced Materials and Devices (ISI journal, NXB Elsevier).

• The member of Editor Board – Journal of Science and Engineering of Composite Materials (SCIE journal, NXB De Gruyter, Germany).

• The member of Editor Board of Journal of Mechanical Engineering Science (SCI journal, NXB SAGE, UK)

• The member of Editorial Board of Journal “Science Progress” (SCIE Journal, NXB SAGE, UK).

• The member of Editorial Board of Alexandria Engineering Journal (SCIE journal, NXB Elsivier).

Tự hào vì thầy trò được đầu tư không có gì đáng kể, vậy mà sau những nỗ lực vượt bậc và sự kiên trì, lao động quên mình, cộng đồng khoa học quốc tế ngày càng biết đến và ghi nhận thành tích và trường phái riêng trong lĩnh vực khoa học này của Việt Nam, của ĐHQGHN.

fullfilmcidayi.com

Posted in Tin tức and tagged , , , , , , .