Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU Cuối năm 2008, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức khi đó đang là Trưởng Ban Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN được điều động và luân chuyển làm Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của […]

Continue reading