PTN Vật liệu và Kết cấu tiên tiến

Chức năng nhiệm vụ

  • Đào tạo đại học, bậc kỹ sư chuyên ngành vật liệu và kết cấu tiên tiến.
  • Đào tạo sau đại học (bậc thạc sỹ và tiến sỹ) trong lĩnh vực vật liệu, kết cấu tiên tiến và Cơ học kỹ thuật.
  • Hướng dẫn thực hành, thực tập cho sinh viên của Khoa trong các môn học của chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ Kỹ thuật và Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử có liên quan đến vật liệu và kết cấu.
  • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kiến thức của Công nghệ vật liệu và kết cấu tiên tiến và Cơ học kỹ thuật vào thực tiễn
  • Chuyển giao tri thức, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu- kết cấu và Cơ học kỹ thuật
  • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu mới và kết cấu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ thực tiễn
  • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực vật liệu, kết cấu tiên tiến và Cơ học kỹ thuật
  • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

Thông tin liên hệ


Phòng thí Nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến

Phòng 710, tầng 7 nhà E3,

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 84-4-3227-2837

The author blames misspelled https://pro-academic-writers.com/ advertisements, language-poor environments, and schools