Hội nghị quốc tế về Cơ học tính toán ACOME 2017 tại Phú Quốc

Hội nghị quốc tế về Cơ học tính toán ACOME 2017 tại Phú Quốc:

Tại Hội nghị này, PTN tham gia tổ chức 2 mini-symposia:

MS006: Buckling Analysis of cracked plates and shells

Organizers: Prof. Nguyen Dinh Duc

Institution: VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam

Email: ducnd@vnu.edu.vn

MS007: Computational Modeling of Damage and Fracture in Brittle and Quasi-Brittle Materials

Organizers & Institution: Casibom

  • Assoc. Prof. Tinh Quoc Bui, Tokyo Institute of Technology, Japan
  • Ass. Prof. Satoyuki saç ekimi Tanaka, Hiroshima University, Japan
  • Dr. Duc Hong Doan, VNU-University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam
  • Prof. Sohichi Hirose, Tokyo Institute of Technology, Japan

Email: bui.t.aa@m.titech.ac.jp; satoyuki@hiroshima-u.ac.jp; doan.d.aa.eng@gmail.com; shirose@cv.titech.ac.jp

Trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô, các bạn đồng nghiệp tham gia viết bài, tham dự Hội nghị này kamagra oral jelly τιμη.

Posted in Thông báo and tagged , , , .