Hội nghị quốc tế về Cơ học tính toán ACOME 2017 tại Phú Quốc

Hội nghị quốc tế về Cơ học tính toán ACOME 2017 tại Phú Quốc:

Tại Hội nghị này, PTN tham gia tổ chức 2 mini-symposia:

MS006: Buckling Analysis of cracked plates and shells

Organizers: Prof. Nguyen Dinh Duc

Institution: VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam

Email: ducnd@vnu.edu.vn

MS007: Computational Modeling of Damage and Fracture in Brittle and Quasi-Brittle Materials

Organizers & Institution:

  • Assoc. Prof. Tinh Quoc Bui, Tokyo Institute of Technology, Japan
  • Ass. Prof. Satoyuki saç ekimi Tanaka, Hiroshima University, Japan
  • Dr. Duc Hong Doan, VNU-University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam
  • Prof. Sohichi Hirose, Tokyo Institute of Technology, Japan

Email: bui.t.aa@m.titech.ac.jp; satoyuki@hiroshima-u.ac.jp; doan.d.aa.eng@gmail.com; shirose@cv.titech.ac.jp

Trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô, các bạn đồng nghiệp tham gia viết bài, tham dự Hội nghị này

Posted in Thông báo and tagged , , , .